S. 3-984 Dossierfiche K. 51-1964

Wetsontwerp tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994
Patrik Vankrunkelsven    Annemie Van de Casteele    Jacques Germeaux   

ziekteverzekering
verplegend personeel
administratieve formaliteit
paramedisch beroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-984/1 3-984/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/1/2005
3-984/2 3-984/2 (PDF) Amendementen 29/6/2005
3-984/3 3-984/3 (PDF) Verslag namens de commissie 29/6/2005
3-984/4 3-984/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 29/6/2005
3-984/5 3-984/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 15/7/2005
K. 51-1964/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/7/2005
K. 51-1964/2 Verslag namens de commissie 17/11/2005
K. 51-1964/3 Tekst verbeterd door de commissie 17/11/2005
K. 51-1964/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 24/11/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/1/2005   Indiening Doc. 3-984/1 3-984/1 (PDF)
20/1/2005   Inoverwegingneming
20/1/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
7/7/2005   Inschrijving op agenda
15/7/2005   Algemene bespreking Hand. 3-124 Hand. 3-124 (PDF)
15/7/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-124 Hand. 3-124 (PDF)
15/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+65/-0/o0) Hand. 3-125 Hand. 3-125 (PDF)
Doc. 3-984/5 3-984/5 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
20/1/2005   Verzending naar commissie
27/4/2005   Inschrijving op agenda
27/4/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke
27/4/2005   Bespreking
1/6/2005   Inschrijving op agenda
1/6/2005   Hoorzitting met de heer Mario Alloing, bestuurschef, Dienst geneeskundige verzorging, RIZIV
1/6/2005   Hoorzitting met de heer Jacques Van Hove, voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen vzw (VBZV)
1/6/2005   Hoorzitting met de heer L. Dieleman, Nationale Federatie van Doctors en Licentiaten in de Kinesitherapie vzw (NFDLK)
1/6/2005   Hoorzitting met mevrouw Miet Mertens, Vlaams Kinesitherapeuten Verbond (VKV)
22/6/2005   Inschrijving op agenda
22/6/2005   Gedachtewisseling
met de heer Vincent van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging
22/6/2005   Gedachtewisseling
met de heer Charles Vranckx, algemeen geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV
29/6/2005   Inschrijving op agenda
29/6/2005   Bespreking
29/6/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
29/6/2005   Aanneming na amendering
29/6/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-984/3 3-984/3 (PDF)
29/6/2005   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-984/4 3-984/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
20/7/2005   Overzending Doc. K. 51-1964/1
17/11/2005   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-1964/2
24/11/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 171, p. 53-55
24/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 171, p. 68
Doc. K. 51-1964/4
24/11/2005   Aanneming zonder amendering
24/11/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/12/2005   Bekrachtiging en afkondiging
18/1/2006   Bekendmaking (2734-2735)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 15/7/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 27/4/2005, 1/6/2005, 22/6/2005, 29/6/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/11/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 11/10/2005 60 19/12/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/12/2005 18/1/2006, blz 2734-2735