S. 3-916 Dossierfiche K. 51-2984

Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende arbeidsongevallen, beroepsziekten en het Asbestfonds met betrekking tot wettelijk samenwonenden
Annemie Van de Casteele    Patrik Vankrunkelsven    Jacques Germeaux   

arbeidsongevallenverzekering
lijfrente
ongehuwd samenleven
arbeidsongeval

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-916/1 3-916/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/11/2004
3-916/2 3-916/2 (PDF) Amendementen 16/2/2005
3-916/3 3-916/3 (PDF) Amendementen 14/6/2006
3-916/4 3-916/4 (PDF) Amendementen 7/2/2007
3-916/5 3-916/5 (PDF) Verslag namens de commissie 7/2/2007
3-916/6 3-916/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 7/2/2007
3-916/7 3-916/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 8/3/2007
K. 51-2984/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/3/2007
K. 51-2984/2 Amendementen 21/3/2007
K. 51-2984/3 Verslag namens de commissie 2/4/2007
K. 51-2984/4 Tekst aangenomen door de commissie 3/4/2007
K. 51-2984/5 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 11/4/2007
K. 51-2984/7 Tekst aangenomen door de commissie 12/4/2007
K. 51-2984/8 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 12/4/2007
3-916/8 3-916/8 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 13/4/2007
K. 51-2984/6 Aanvullend verslag namens de commissie 17/4/2007
3-916/9 3-916/9 (PDF) Verslag namens de commissie 18/4/2007
3-916/10 3-916/10 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 19/4/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/11/2004   Indiening Doc. 3-916/1 3-916/1 (PDF)
25/11/2004   Inoverwegingneming
25/11/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
25/2/2005   Externe adviesaanvraag: Nationale Arbeidsraad
22/2/2007   Inschrijving op agenda
1/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-205 Hand. 3-205 (PDF)
1/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-205 Hand. 3-205 (PDF)
1/3/2007   Inschrijving op agenda
8/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o0) Hand. 3-206 Hand. 3-206 (PDF)
Doc. 3-916/7 3-916/7 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/11/2004   Verzending naar commissie
16/2/2005   Inschrijving op agenda
16/2/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
16/2/2005   Bespreking
16/2/2005   Commissie wenst extern advies: Nationale Arbeidsraad
25/5/2005   Inschrijving op agenda
25/5/2005   Uitgesteld
28/9/2005   Inschrijving op agenda
28/9/2005   Uitgesteld
18/1/2006   Inschrijving op agenda
18/1/2006   Uitgesteld
29/3/2006   Inschrijving op agenda
29/3/2006   Bespreking
14/6/2006   Inschrijving op agenda
14/6/2006   Bespreking
7/2/2007   Inschrijving op agenda
7/2/2007   Bespreking
7/2/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
7/2/2007   Aanneming na amendering
7/2/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-916/5 3-916/5 (PDF)
7/2/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-916/6 3-916/6 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
8/3/2007   Overzending Doc. K. 51-2984/1
2/4/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-2984/3
12/4/2007   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 277, p. 38-39
12/4/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2984/6
12/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 277, p. 99-100
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 278, p. 222-223
12/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
13/4/2007   Overzending Doc. 3-916/8 3-916/8 (PDF)
13/4/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
18/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0)
Instemming met de door de Kamer geamendeerde tekst
Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
Doc. 3-916/10 3-916/10 (PDF)
13/4/2007   Verzending naar commissie
17/4/2007   Inschrijving op agenda
17/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
17/4/2007   Bespreking
17/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
17/4/2007   Aanneming zonder amendering
18/4/2007   Inschrijving op agenda
18/4/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-916/9 3-916/9 (PDF)
19/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
26/6/2007   Bekendmaking (34780-34784)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 1/3/2007, 8/3/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 16/2/2005, 29/3/2006, 14/6/2006, 7/2/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/4/2007
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/4/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/4/2007, 18/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 9/3/2007 60 18/5/2007
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 14/4/2007 15 30/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/5/2007 26/6/2007, blz 34780-34784