S. 3-903 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de minnelijke schikking betreft
Nathalie de T' Serclaes    Clotilde Nyssens    Luc Willems   

alternatieve geschillenbeslechting
burgerlijke rechtsvordering
toegang tot de rechtspleging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-903/1 3-903/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/11/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/11/2004   Indiening Doc. 3-903/1 3-903/1 (PDF)
18/11/2004   Inoverwegingneming
18/11/2004   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
18/11/2004   Verzending naar commissie
28/3/2006   Inschrijving op agenda
28/3/2006   Niet behandeld
29/3/2006   Inschrijving op agenda
29/3/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Flor Koninckx
29/3/2006   Inleidende uiteenzetting
hoofdindiener
19/4/2006   Inschrijving op agenda
19/4/2006   Niet behandeld
25/4/2006   Inschrijving op agenda
25/4/2006   Niet behandeld
26/4/2006   Inschrijving op agenda
26/4/2006   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 29/3/2006, 26/4/2006