S. 3-902 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over vrouwen, vrede en veiligheid
Sabine de Bethune    François Roelants du Vivier    Mia De Schamphelaere   

gelijke behandeling van man en vrouw
positie van de vrouw
vrede
oorlog
conflictpreventie
rechten van de vrouw
participatie van vrouwen
seksueel geweld
aids
VN-resolutie
motie van het Parlement
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-902/1 3-902/1 (PDF) Voorstel van resolutie 17/11/2004
3-902/2 3-902/2 (PDF) Amendementen 11/1/2005
3-902/3 3-902/3 (PDF) Verslag namens de commissie 1/2/2005
3-902/4 3-902/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 1/2/2005
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/11/2004   Indiening Doc. 3-902/1 3-902/1 (PDF)
18/11/2004   Inoverwegingneming
18/11/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/2/2005   Inschrijving op agenda
17/2/2005   Algemene bespreking Hand. 3-97 Hand. 3-97 (PDF)
17/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o10)
Mededeling aan de Eerste minister en aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking
Hand. 3-97 Hand. 3-97 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/11/2004   Verzending naar commissie
30/11/2004   Inschrijving op agenda
30/11/2004   Uitgesteld
7/12/2004   Inschrijving op agenda
7/12/2004   Niet behandeld
11/1/2005   Inschrijving op agenda
11/1/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jacinta De Roeck
11/1/2005   Bespreking
25/1/2005   Inschrijving op agenda
25/1/2005   Uitgesteld
1/2/2005   Inschrijving op agenda
1/2/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o2)
1/2/2005   Aanneming na amendering
1/2/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-902/3 3-902/3 (PDF)
1/2/2005   Tekst aangenomen Doc. 3-902/4 3-902/4 (PDF)
17/2/2005   Mededeling aan bestemmeling(en)
Mededeling aan de Eerste minister en aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 17/2/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 11/1/2005, 1/2/2005