S. 3-882 Dossierfiche K. 51-1637

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, de faillissementswet van 8 augustus 1997 en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, strekkende tot een rechtvaardiger fiscale behandeling van de schuldeisers in het kader van een gerechtelijk akkoord of faillissement
Jan Steverlynck   

inkomstenbelasting
schuldvordering
akkoordprocedure
BTW
faillissement
belastingontheffing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-882/1 3-882/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/10/2004
3-882/2 3-882/2 (PDF) Amendementen 1/12/2004
3-882/3 3-882/3 (PDF) Amendementen 20/1/2005
3-882/4 3-882/4 (PDF) Amendementen 2/2/2005
3-882/5 3-882/5 (PDF) Verslag namens de commissie 16/2/2005
3-882/6 3-882/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/2/2005
3-882/7 3-882/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 24/2/2005
K. 51-1637/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 25/2/2005
K. 51-1637/2 Verslag namens de commissie 17/3/2005
K. 51-1637/3 Tekst verbeterd door de commissie 17/3/2005
K. 51-1637/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 24/3/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/10/2004   Indiening Doc. 3-882/1 3-882/1 (PDF)
28/10/2004   Inoverwegingneming
28/10/2004   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/2/2005   Inschrijving op agenda
24/2/2005   Algemene bespreking Hand. 3-98 Hand. 3-98 (PDF)
24/2/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-98 Hand. 3-98 (PDF)
24/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 3-98 Hand. 3-98 (PDF)
Doc. 3-882/7 3-882/7 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/10/2004   Verzending naar commissie
1/12/2004   Inschrijving op agenda
1/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
1/12/2004   Bespreking
2/2/2005   Inschrijving op agenda
2/2/2005   Bespreking
2/2/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-0/o0)
2/2/2005   Aanneming na amendering
16/2/2005   Inschrijving op agenda
16/2/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-882/5 3-882/5 (PDF)
16/2/2005   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-882/6 3-882/6 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
25/2/2005   Overzending Doc. K. 51-1637/1
17/3/2005   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-1637/2
24/3/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 124, p. 38-39
24/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 125, p. 45-46
Doc. K. 51-1637/4
24/3/2005   Aanneming zonder amendering
24/3/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/4/2005   Bekrachtiging en afkondiging
20/4/2005   Bekendmaking (17934-17935)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 24/2/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 1/12/2004, 2/2/2005, 16/2/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/3/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 26/2/2005 60 12/5/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/4/2005 20/4/2005 , blz 17934-17935

Kruispuntbank van de wetgeving