S. 3-840 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek teneinde een summiere laagdrempelige bemiddelingsprocedure in te voeren
Marie-HťlŤne Crombť-Berton    Marc Wilmots   

schuldvordering
alternatieve geschillenbeslechting
burgerlijke rechtspraak
burgerlijke rechtsvordering
scheidsrechtspraak
gerechtskosten
toegang tot de rechtspleging
bemiddelaar

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-840/1 3-840/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/9/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/9/2004   Indiening Doc. 3-840/1 3-840/1 (PDF)
15/10/2004   Inoverwegingneming
15/10/2004   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
15/10/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd