S. 3-66 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen alsmede van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, met het oog op de instelling van een taks op internationale kapitaalbewegingen
Jean Cornil    Philippe Mahoux   

ontwikkelingshulp
kapitaalbeweging
zegelrecht
belasting
geldmarkt
begrotingsfonds
internationale financiŽn
speculatiekapitaal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-66/1 3-66/1 (PDF) Wetsvoorstel 11/7/2003
3-66/2 3-66/2 (PDF) Amendementen 5/5/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/7/2003   Indiening
Herindiening 2-1133/1 - 2001-2002 op 30 april 2002.
Doc. 3-66/1 3-66/1 (PDF)
31/7/2003   Inoverwegingneming
31/7/2003   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
31/7/2003   Verzending naar commissie
5/5/2004   Inschrijving op agenda
5/5/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand, Jacinta De†Roeck, Alain Zenner
5/5/2004   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 5/5/2004