S. 3-578 Dossierfiche K. 51-2438

De mobiliteit van patiënten in de Europese Unie
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

verordening (EU)
gezondheidsverzorging
ziekenhuisopname
ziekenhuis
ziekteverzekering
vrij verkeer van personen
rechten van de zieke
vrij verrichten van diensten
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
gezondheidsbeleid
Europese Unie
sociaal beleid
Europese sociale politiek
beroep in de gezondheidszorg

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-578/1 3-578/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 29/3/2006
3-578/2 3-578/2 (PDF) Tekst aangenomen door het Adviescomité 29/3/2006
K. 51-2438/2 Tekst aangenomen door het Adviescomité 10/5/2006
K. 51-2438/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering 1/6/2006
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
23/3/2004   Indiening Doc. 3-578/1 3-578/1 (PDF)
23/3/2004   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
27/4/2006   Inschrijving op agenda
4/5/2006   Algemene bespreking Hand. 3-161 Hand. 3-161 (PDF)
4/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o3) Hand. 3-162 Hand. 3-162 (PDF)
4/5/2006   Aanneming zonder amendering
4/5/2006   Mededeling aan bestemmelingen
Eerste minister Minister van Buitenlandse Zaken Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Staatssecretaris voor Europese Zaken
4/5/2006   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
23/3/2004   Indiening
1/6/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 214, p. 31-38
1/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 214, p. 51
Doc. K. 51-2438/3
1/6/2006   Aanneming zonder amendering
1/6/2006   Mededeling aan bestemmelingen
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
23/3/2004   Verzending naar commissie
23/3/2004   Inschrijving op agenda
23/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Germeaux, Valérie Deom
19/10/2004   Inschrijving op agenda
19/10/2004   Hoorzitting met mevrouw Rita Baeten, sociologe, Observatoire social européen
19/10/2004   Hoorzitting met de heer Alain Coheur, directeur Europese en internationale aangelegenheden, Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
19/10/2004   Hoorzitting met de heer Guy Durant, voorzitter van de raad van bestuur van de Belgische Vereniging van Ziekenhuizen, algemeen bestuurder van de Universitaire Ziekenhuizen Saint-Luc
19/10/2004   Gedachtewisseling
7/3/2006   Inschrijving op agenda
Bespreking van het voorstel van resolutie van de heren Germeaux en Mahoux
7/3/2006   Regeling der werkzaamheden
7/3/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Stefaan Noreilde, Valérie Déom
28/3/2006   Inschrijving op agenda
Bespreking van het voorstel van resolutie van de heren Mahoux (S) en Germeaux (K).- Stemmingen.
28/3/2006   Regeling der werkzaamheden
29/3/2006   Inschrijving op agenda
Bespreking van het voorstel van resolutie.- Stemmingen.
29/3/2006   Bespreking
Bespreking van het voorstel van resolutie.
29/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
29/3/2006   Aanneming zonder amendering
29/3/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-578/1 3-578/1 (PDF)
29/3/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-578/2 3-578/2 (PDF)
29/3/2006   Einde behandeling
1/6/2006   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd 4/5/2006
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 23/3/2004, 19/10/2004, 7/3/2006, 28/3/2006, 29/3/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd 1/6/2006