S. 3-567 Dossierfiche K. 51-988

De Europese Raad van 25 en 26 maart 2004
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

Rusland
Servië en Montenegro
milieubeleid
economisch beleid
EU-milieubeleid
werkgelegenheidsbeleid
EU-werkgelegenheidsbeleid
sociaal beleid
Europese sociale politiek
Europese Raad
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
topconferentie
terrorisme
Cyprus
intergouvernementele conferentie (EU)
Europese Centrale Bank
Irak
Regie der Gebouwen
Ivoorkust
onderzoek en ontwikkeling
Midden-Oosten
Afghanistan
kwestie Cyprus

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-567/1 3-567/1 (PDF) Verslag namens de commissie 2/4/2004
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
23/3/2004   Indiening
1/7/2004   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
23/3/2004   Indiening
23/3/2004   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
23/3/2004   Verzending naar commissie
23/3/2004   Inschrijving op agenda
23/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Herman De Croo
23/3/2004   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over de agenda van de Europese Raad van 25 en 26 maart 2004
30/3/2004   Inschrijving op agenda
30/3/2004   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met mevr. Frédérique Ries, staatssecretaris voor Europese Aangelegenheden en Buitenlandse Aangelegenheden, over de resultaten van de Europese Raad van 25 en 26 maart 2004
2/4/2004   Goedkeuring verslag Doc. 3-567/1 3-567/1 (PDF)
1/7/2004   Einde behandeling
1/7/2004   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 23/3/2004, 30/3/2004, 2/4/2004