S. 3-489 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het gebruik van de sport- en cultuurcheques aan te moedigen
Marc Wilmots    Christine Defraigne   

bijkomend voordeel
sportmanifestatie
cultuur
sport
culturele manifestatie
belastingontheffing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-489/1 3-489/1 (PDF) Wetsvoorstel 3/2/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/2/2004   Indiening Doc. 3-489/1 3-489/1 (PDF)
5/2/2004   Inoverwegingneming
5/2/2004   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/2/2004   Verzending naar commissie
10/3/2004   Inschrijving op agenda
10/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Etienne Schouppe
10/3/2004   Bespreking
5/5/2004   Inschrijving op agenda
5/5/2004   Regeling der werkzaamheden
12/5/2004   Inschrijving op agenda
12/5/2004   Regeling der werkzaamheden
19/5/2004   Inschrijving op agenda
19/5/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Etienne Schouppe, Luc Willems
19/5/2004   Opstellen en bespreking van een voorstel van resolutie
Met toepassing van artikel 22.3 van het Reglement van de Senaat heeft de commissie een voorstel van resolutie inzake de invoering van sportcheques (stuk Senaat nr. 3-706/1) opgesteld en besproken
26/1/2005   Inschrijving op agenda
26/1/2005   Uiteenzetting
door de vertegenwoordiger van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
26/1/2005   Stand van zaken
26/1/2005   Gedachtewisseling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/3/2004, 5/5/2004, 12/5/2004, 19/5/2004, 26/1/2005