S. 3-438 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad verkozen worden en de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, om stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van respectievelijk de Waalse Gewestraad en het Vlaams Parlement, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap
François Roelants du Vivier    Christine Defraigne   

regionale verkiezingen
stemrecht
stemrecht van Belgen in het buitenland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-438/1 3-438/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/1/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/1/2004   Indiening Doc. 3-438/1 3-438/1 (PDF)
8/1/2004   Inoverwegingneming
8/1/2004   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
8/1/2004   Verzending naar commissie
13/1/2004   Inschrijving op agenda
13/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Stefaan Noreilde, Marie-Hélène Crombé-Berton
13/1/2004   Inleidende uiteenzetting
13/1/2004   Regeling der werkzaamheden
27/1/2004   Inschrijving op agenda
27/1/2004   Niet behandeld
27/1/2004   Inschrijving op agenda
27/1/2004   Niet behandeld
25/4/2004   Inschrijving op agenda
25/4/2004   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 13/1/2004, 25/4/2004