S. 3-368 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement om het stemrecht voor de Europese verkiezingen toe te kennen aan de Belgen die verblijven in het buitenland, in een Staat die geen lidstaat is van de Europese Unie
François Roelants du Vivier    Christine Defraigne   

Europese verkiezing
stemrecht
stemrecht van Belgen in het buitenland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-368/1 3-368/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/11/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/11/2003   Indiening Doc. 3-368/1 3-368/1 (PDF)
5/12/2003   Inoverwegingneming
5/12/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
5/12/2003   Verzending naar commissie
13/1/2004   Inschrijving op agenda
13/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Stefaan Noreilde, Marie-Hélène Crombé-Berton
13/1/2004   Inleidende uiteenzetting
13/1/2004   Regeling der werkzaamheden
27/1/2004   Inschrijving op agenda
27/1/2004   Niet behandeld
27/1/2004   Inschrijving op agenda
27/1/2004   Niet behandeld
25/4/2004   Inschrijving op agenda
25/4/2004   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 13/1/2004, 25/4/2004