S. 3-336 Dossierfiche K. 51-2194

Wetsontwerp tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen
Annemie Van de Casteele    Jacques Germeaux    Patrik Vankrunkelsven   

vakbondsvertegenwoordiger
ziekteverzekering
vakbondsverkiezing
verplegend personeel
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
beroepsvereniging
vakbond

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-336/1 3-336/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/11/2003
3-336/2 3-336/2 (PDF) Amendementen 1/12/2005
3-336/5 3-336/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 1/12/2005
3-336/3 3-336/3 (PDF) Amendementen 14/12/2005
3-336/4 3-336/4 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2005
3-336/6 3-336/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 22/12/2005
K. 51-2194/1 Wetsontwerp 3/1/2006
K. 51-2194/2 Verslag namens de commissie 2/2/2007
K. 51-2194/3 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 6/2/2007
K. 51-2194/6 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 15/2/2007
K. 51-2194/4 Aanvullend verslag namens de commissie 21/2/2007
K. 51-2194/5 Tekst aangenomen door de commissie 21/2/2007
K. 51-2194/7 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 1/3/2007
3-336/7 3-336/7 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 2/3/2007
3-336/8 3-336/8 (PDF) Verslag namens de commissie 7/3/2007
3-336/9 3-336/9 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 15/3/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/11/2003   Indiening
Herindiening Kamer 50-702 - 1999-2000 op 5 juni 2000.
Doc. 3-336/1 3-336/1 (PDF)
27/11/2003   Inoverwegingneming
27/11/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
15/12/2005   Inschrijving op agenda
22/12/2005   Algemene bespreking Hand. 3-141 Hand. 3-141 (PDF)
22/12/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-141 Hand. 3-141 (PDF)
22/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o3) Hand. 3-142 Hand. 3-142 (PDF)
Doc. 3-336/6 3-336/6 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
27/11/2003   Verzending naar commissie
1/6/2005   Inschrijving op agenda
1/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Christel Geerts
1/6/2005   Bespreking
16/11/2005   Inschrijving op agenda
16/11/2005   Bespreking
14/12/2005   Inschrijving op agenda
14/12/2005   Bespreking
14/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
14/12/2005   Aanneming zonder amendering
20/12/2005   Inschrijving op agenda
20/12/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-336/4 3-336/4 (PDF)
20/12/2005   Tekst aangenomen Doc. 3-336/5 3-336/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
3/1/2006   Overzending Doc. K. 51-2194/1
2/2/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2194/2
8/2/2007   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 263, p. 37
21/2/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-2194/4
1/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 268, p. 34-42
1/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+93/-21/o16)
Integraal verslag nr. 268, p. 71
Doc. K. 51-2194/7
1/3/2007   Aanneming na amendering door commissie
5/5/2006   Opschorting termijn
convocatie POC
11/5/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+30
Doc. 3-82/35 3-82/35 (PDF)
12/5/2006   Hervatting termijn
20/11/2006   Opschorting termijn
convocatie POC
23/11/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 60
Doc. 3-82/39 3-82/39 (PDF)
24/11/2006   Hervatting termijn
25/1/2007   Opschorting termijn
convocatie poc
1/2/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 60 + 15
Doc. 3-82/42 3-82/42 (PDF)
2/2/2007   Hervatting termijn
  [S3] Behandeling door Senaat
2/3/2007   Overzending Doc. 3-336/7 3-336/7 (PDF)
2/3/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
8/3/2007   Inschrijving op agenda
15/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-208 Hand. 3-208 (PDF)
15/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-9/o14)
De Senaat stemt in met de tekst zoals die door de Kamer werd geamendeerd.
Hand. 3-208 Hand. 3-208 (PDF)
Doc. 3-336/9 3-336/9 (PDF)
2/3/2007   Verzending naar commissie
7/3/2007   Inschrijving op agenda
7/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
7/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
7/3/2007   Aanneming zonder amendering
7/3/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-336/8 3-336/8 (PDF)
15/3/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
18/6/2007   Bekendmaking (33161-33163)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/12/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 1/6/2005, 16/11/2005, 14/12/2005, 20/12/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 1/3/2007
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/3/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 7/3/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 9/1/2006 0
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 9/1/2006 0 12/5/2006
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+30
Onderzoekstermijn (K1) 9/1/2006 30 12/6/2006
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 9/1/2006 0
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 9/1/2006 60 20/3/2006
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 9/1/2006 0 24/11/2006
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 60 + 15
Onderzoekstermijn (K1) 9/1/2006 29 12/3/2007
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 60
Onderzoekstermijn (K1) 9/1/2006 60 7/2/2007
Opschorting termijn
convocatie poc
Onderzoekstermijn (K1) 9/1/2006 14
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 9/1/2006 14 15/2/2007
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 3/3/2007 15 19/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/4/2007 18/6/2007, blz 33161-33163