S. 3-316 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over het federale beleid om de juridische situatie van Marokkaanse en Belgo-Marokkaanse vrouwen in BelgiŽ te verbeteren
Jacinta De Roeck    Mimount Bousakla    Anne-Marie Lizin    Sabine de Bethune    Clotilde Nyssens    Fatma Pehlivan    Mia De Schamphelaere    Lionel Vandenberghe   

internationaal privaatrecht
familierecht
Marokko
motie van het Parlement
dubbele nationaliteit
rechten van de vrouw
islamitisch recht
huwelijk
migrerende vrouw
bilaterale overeenkomst
tenuitvoerlegging van het vonnis
positie van de vrouw
integratie van migranten
echtscheiding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-316/1 3-316/1 (PDF) Voorstel van resolutie 10/11/2003
3-316/2 3-316/2 (PDF) Amendementen 20/1/2004
3-316/3 3-316/3 (PDF) Amendementen 4/5/2004
3-316/4 3-316/4 (PDF) Verslag namens de commissie 18/5/2004
3-316/5 3-316/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/5/2004
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/11/2003   Indiening Doc. 3-316/1 3-316/1 (PDF)
13/11/2003   Inoverwegingneming
13/11/2003   Verzending naar commissie: Justitie
19/5/2004   Inschrijving op agenda
27/5/2004   Algemene bespreking Hand. 3-60 Hand. 3-60 (PDF)
27/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o6) Hand. 3-60 Hand. 3-60 (PDF)
  Commissie: Justitie
13/11/2003   Verzending naar commissie
20/1/2004   Inschrijving op agenda
20/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
20/1/2004   Bespreking
23/3/2004   Inschrijving op agenda
23/3/2004   Niet behandeld
4/5/2004   Inschrijving op agenda
4/5/2004   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
4/5/2004   Aanneming na amendering
18/5/2004   Inschrijving op agenda
18/5/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-316/4 3-316/4 (PDF)
18/5/2004   Tekst aangenomen Doc. 3-316/5 3-316/5 (PDF)
27/5/2004   Mededeling aan bestemmeling(en)
de eerste minister, aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 27/5/2004
Commissie: Justitie
Geamendeerd 20/1/2004, 4/5/2004, 18/5/2004