S. 3-275 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, geco÷rdineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn
Christine Defraigne    Amina Derbaki Sba´   

buitenlandse staatsburger
stemrecht
gemeenteraadsverkiezing
kiezerslijst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-275/1 3-275/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/10/2003
3-275/2 3-275/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/11/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/10/2003   Indiening Doc. 3-275/1 3-275/1 (PDF)
23/10/2003   Inoverwegingneming
23/10/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
27/11/2003   Inschrijving op agenda
4/12/2003   Algemene bespreking Hand. 3-23 Hand. 3-23 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/10/2003   Verzending naar commissie
4/11/2003   Inschrijving op agenda
4/11/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Moureaux, Paul Wille
4/11/2003   Inleidende uiteenzetting
indiensters
4/11/2003   Bespreking
Algemene bespreking.
13/11/2003   Inschrijving op agenda
13/11/2003   Inleidende uiteenzetting
13/11/2003   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
13/11/2003   Inschrijving op agenda
13/11/2003   Einde van de algemene bespreking
18/11/2003   Inschrijving op agenda
18/11/2003   Bespreking
18/11/2003   Inschrijving op agenda
18/11/2003   Bespreking
18/11/2003   Inschrijving op agenda
18/11/2003   Vervallen
ten gevolge van de aanneming van het geamendeerde wetsvoorstel nr. 3-13/1
25/11/2003   Inschrijving op agenda
25/11/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (17 stemmen)
Doc. 3-275/2 3-275/2 (PDF)
11/12/2003   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 4/12/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Vervallen 4/11/2003, 13/11/2003, 18/11/2003, 25/11/2003