S. 3-2375 Dossierfiche K. 51-3045

Een Britse kijk op Europa

Gedachtewisseling met Lord Grenfell, Voorzitter van de "European Union Committee" van het Britse Hogerhuis
Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden  

Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
Verenigd Koninkrijk
nationaal parlement
Europese Unie
parlementaire commissie
Europese Grondwet
internationale rol van de EU
EU-beleid
economische en sociale samenhang
EU-werkgelegenheidsbeleid
consolidatie van de Europese Unie
Europese sociale politiek
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2375/1 3-2375/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 30/3/2007
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S2] Behandeling door Senaat
20/3/2007   Indiening
20/3/2007   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
20/3/2007   Verzending naar commissie
20/3/2007   Inschrijving op agenda
20/3/2007   Gedachtewisseling
met Lord Grenfell, Voorzitter van de "European Union Committee" van het Britse Hogerhuis
Doc. 3-2375/1 3-2375/1 (PDF)
20/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Herman De Croo
20/3/2007   Einde behandeling
  [K1] Behandeling door Kamer
30/3/2007   Indiening Doc. 3-2375/1 3-2375/1 (PDF)
30/3/2007   Einde behandeling
30/3/2007   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 20/3/2007