S. 3-2132 Dossierfiche K. 51-3043

De Europese Raad van 8 en 9 maart 2007
Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden  

EU-onderzoeksbeleid
Afghanistan
vervangende brandstof
opwarming van het klimaat
internationale rol van de EU
topconferentie
Protocol van Kyoto
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
energiebeleid
Europees octrooi
vermindering van gasemissie
Europese Raad
zittingsduur
administratieve formaliteit
Libanon
EU-werkgelegenheidsbeleid
economische en sociale samenhang
broeikasgas
kernenergie
regenereerbare energie
biobrandstof

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2132/1 3-2132/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 29/3/2007
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
6/3/2007   Indiening
6/3/2007   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
13/3/2007   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
6/3/2007   Indiening Doc. 3-2132/1 3-2132/1 (PDF)
  Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
6/3/2007   Verzending naar commissie
6/3/2007   Inschrijving op agenda
6/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Herman De Croo
6/3/2007   Uiteenzetting door de heer Guy Verhofstad, eerste minister
over de agenda van de Europese Raad
6/3/2007   Gedachtewisseling
13/3/2007   Inschrijving op agenda
13/3/2007   Uiteenzetting door de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
over de resultaten van de Europese Raad
13/3/2007   Gedachtewisseling Doc. 3-2132/1 3-2132/1 (PDF)
13/3/2007   Einde behandeling
13/3/2007   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 6/3/2007, 13/3/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd