S. 3-2028 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen met het oog op de bestrijding van het oneigenlijk gebruik van het bijberoep in het sociaal statuut der zelfstandigen
Jan Steverlynck   

sociale bijdrage
zelfstandig beroep
maatschappelijke positie
delegatie van bevoegdheid
dubbel beroep
fraude

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2028/1 3-2028/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/1/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/1/2007   Indiening Doc. 3-2028/1 3-2028/1 (PDF)
25/1/2007   Inoverwegingneming
25/1/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/1/2007   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving