S. 3-1972 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen met het oog op de afschaffing van het onweerlegbaar vermoeden van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen dat rust op onbezoldigde mandatarissen van vennootschappen
Jan Steverlynck   

onbetaald werk
zelfstandig beroep
maatschappelijke positie
handelsmaatschappij

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1972/1 3-1972/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/12/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/12/2006   Indiening Doc. 3-1972/1 3-1972/1 (PDF)
7/12/2006   Inoverwegingneming
7/12/2006   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
7/12/2006   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving