S. 3-1966 Dossierfiche K. 51-2825

De Lissabonstrategie
Belgisch nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

computercriminaliteit
intellectuele eigendom
oudere werknemer
Kruispuntbank van Ondernemingen
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
energiebeleid
pensioenvoorwaarden
economisch beleid
internet
administratieve formaliteit
jongerenarbeid
EU-werkgelegenheidsbeleid
werkgelegenheidsbeleid
economische en sociale samenhang
elektronische overheid
beroepsopleiding
micro-economie
vergrijzing van de bevolking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2825/1 Verslag namens het Adviescomité 20/12/2006
3-1966/1 3-1966/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 20/12/2006
3-1966/2 3-1966/2 (PDF) Verslag uitgebracht namens het adviescomité en de commissies (Senaat en Kamer) 29/3/2007
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/7/2006   Indiening Doc. 3-1966/1 3-1966/1 (PDF)
23/1/2007   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
12/7/2006   Indiening Doc. 3-1966/1 3-1966/1 (PDF)
12/7/2006   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
12/7/2006   Verzending naar commissie
12/7/2006   Inschrijving op agenda
12/7/2006   Gedachtewisseling
met de h. Marc Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, et de h. Peter Vanvelthoven, minister van Werk en Informatisering
Doc. K. 51-2825/1
23/1/2007   Inschrijving op agenda
23/1/2007   Gedachtewisseling
met de h. Peter Vanvelthoven, minister van Werk en Informatisering
Doc. 3-1966/2 3-1966/2 (PDF)
23/1/2007   Einde behandeling
23/1/2007   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 12/7/2006, 23/1/2007