S. 3-1910 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 38, ß 1, 1į, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een belastingvrijstelling voor de uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen
Jan Steverlynck   

hulp in het huishouden
zwangerschapsverlof
bijkomend voordeel
zelfstandig beroep
moederschap
belasting van natuurlijke personen
belastingontheffing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1910/1 3-1910/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/11/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/11/2006   Indiening Doc. 3-1910/1 3-1910/1 (PDF)
23/11/2006   Inoverwegingneming
23/11/2006   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/11/2006   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving