S. 3-1762 Dossierfiche                  

Verslag over de mogelijkheid dat Belgische luchtvaartinfrastructuur gebruikt werd door vluchten gecharterd door de CIA om gearresteerde personen die verdacht worden van betrokken te zijn bij het Islamitisch terrorisme te vervoeren
Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten  

vertrouwelijkheid
Verenigde Staten
islam
terrorisme
luchtverkeersleiding
luchthaven
doorvoer
overbrenging van gedetineerden
geheime dienst
strafgevangenis
Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
gedetineerde
staatsveiligheid
religieus conservatisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1762/1 3-1762/1 (PDF) Verslag namens de commissie 20/6/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/12/2005   Indiening
8/12/2005   Verzending naar commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
29/6/2006   Inschrijving op agenda
6/7/2006   Algemene bespreking Hand. 3-174 Hand. 3-174 (PDF)
6/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur
Aanbevelingen : 1° : + 52, - 11, o 0 // 2° : + 51, - 11, o 0 // 3° : + 52, - 11, o 0 // 4° : + 50, - 0, o 11 // 5° : + 63, - 0, o 0 // 6° : + 52, - 11, o 0 // 7° : + 61, - 0, o 0
Hand. 3-175 Hand. 3-175 (PDF)
  Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
8/12/2005   Verzending naar commissie
8/12/2005   Inschrijving op agenda
8/12/2005   Beslissing van de commissie
om het Vast Comité van toezicht op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten te belasten met een toezichtsonderzoek
7/3/2006   Inschrijving op agenda
7/3/2006   Bespreking
9/5/2006   Inschrijving op agenda
9/5/2006   Onderzoek van het verslag van een toezichtsonderzoek van het Vast Comité I
6/6/2006   Inschrijving op agenda
6/6/2006   Bespreking
betreffende het eventueel gebruik door de CIA van Belgische luchthavens om gevangenen te vervoeren die verdacht worden banden te hebben met het islamitisch terrorisme
20/6/2006   Inschrijving op agenda
20/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Christine Defraigne, Hugo Vandenberghe
20/6/2006   Bespreking
20/6/2006   Goedkeuring verslag
Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteurs
Doc. 3-1762/1 3-1762/1 (PDF)
20/6/2006   Einde behandeling
6/7/2006   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eerste minister en minister van Justitie Minister van Buitenlandse Zaken Minister van Landsverdediging Minister van Mobiliteit
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/7/2006
Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
Behandeling beëindigd 7/3/2006, 6/6/2006, 20/6/2006