S. 3-1584 Dossierfiche K. 51-2310

De stand van de omzetting van de Europese richtlijnen in Belgisch recht
Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden  

Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
Hof van Justitie van de Europese Unie
EU-recht - nationaal recht
nationale uitvoeringsmaatregel
beroep wegens niet-nakomen
inbreukprocedure (EU)
omzettingsachterstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1584/1 3-1584/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 21/2/2006
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
7/2/2006   Indiening Doc. 3-1584/1 3-1584/1 (PDF)
21/2/2006   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
7/2/2006   Indiening
7/2/2006   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
7/2/2006   Verzending naar commissie
7/2/2006   Inschrijving op agenda
7/2/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Herman De Croo
7/2/2006   Bespreking
Gedachtewisseling met de heer Didier Donfut, staatsecretaris voor Europese Zaken
21/2/2006   Verslag Doc. 3-1584/1 3-1584/1 (PDF)
21/2/2006   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 7/2/2006