S. 3-1542 Dossierfiche                  

Toezichtsonderzoek van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten betreffende het optreden van de inlichtingendiensten in de strijd tegen de proliferatie naar aanleiding van een exportdossier
Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten  

uitvoer
Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
staatsveiligheid
douane
uitvoervergunning
kernwapen
non-proliferatie van kernwapens
Iran

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1542/2 3-1542/2 (PDF) Aanbevelingen 31/1/2006
3-1542/3 3-1542/3 (PDF) Amendementen op de aanbevelingen van de commissie 2/2/2006
3-1542/1 3-1542/1 (PDF) Verslag namens de commissie 31/1/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/5/2005   Indiening Doc. 3-1542/1 3-1542/1 (PDF)
12/5/2005   Verzending naar commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
1/2/2006   Inschrijving op agenda
1/2/2006   Amendementen op de aanbevelingen van de commissie Doc. 3-1542/3 3-1542/3 (PDF)
2/2/2006   Algemene bespreking Hand. 3-148 Hand. 3-148 (PDF)
2/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-24/o1) Hand. 3-149 Hand. 3-149 (PDF)
  Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
12/5/2005   Verzending naar commissie
12/5/2005   Inschrijving op agenda
12/5/2005   Bespreking
30/1/2006   Inschrijving op agenda
30/1/2006   Bespreking
31/1/2006   Inschrijving op agenda
31/1/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Christine Defraigne
31/1/2006   Bespreking
31/1/2006   Aanneming van de aanbevelingen
de aanbevelingen zijn aangenomen met 4 stemmen tegen 1 stem
Doc. 3-1542/2 3-1542/2 (PDF)
31/1/2006   Goedkeuring verslag
vertrouwen voor een mondeling verslag in plenaire vergadering
2/2/2006   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eerste minister en minister van Justitie Vice-eerste minister en minister van Financiën Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/2/2006
Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
Behandeling beëindigd 12/5/2005, 30/1/2006, 31/1/2006