S. 3-1417 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de bestrijding van het partnergeweld
Stéphanie Anseeuw    Margriet Hermans    Luc Willems   

huiselijk geweld
slachtoffer
rechtsbijstand
gerechtelijke vervolging
internet
persoonlijk wapen
beroep in de gezondheidszorg
gemeentepolitie
beroepsgeheim
politie
strafprocedure
handvuurwapens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1417/1 3-1417/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/10/2005
3-1417/2 3-1417/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/2/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/10/2005   Indiening Doc. 3-1417/1 3-1417/1 (PDF)
10/11/2005   Inoverwegingneming
10/11/2005   Verzending naar commissie: Justitie
10/11/2005   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Justitie
10/11/2005   Verzending naar commissie
25/10/2006   Inschrijving op agenda
25/10/2006   Niet behandeld
29/11/2006   Inschrijving op agenda
29/11/2006   Niet behandeld
2/5/2007   Einde behandeling
10/11/2005   Verzending naar commissie
30/11/2005   Inschrijving op agenda
30/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Annemie Van de Casteele
30/11/2005   Gedachtewisseling
met de heer Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, over de uitvoering van het Nationaal Actieplan ter bestrijding van het geweld tegen vrouwen
20/12/2005   Inschrijving op agenda
20/12/2005   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
20/12/2005   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de medische wereld
10/1/2006   Inschrijving op agenda
10/1/2006   Hoorzitting met mevrouw Ingrid Stals, projectcoördinator intrafamiliaal geweld, Politie Antwerpen
10/1/2006   Hoorzitting met mevrouw Thérèse Delattre, ONE, Service d'aide et prévention Enfants-Parents de Charleroi
10/1/2006   Gedachtewisseling
14/2/2006   Inschrijving op agenda
14/2/2006   Bespreking
21/2/2006   Inschrijving op agenda
21/2/2006   Bespreking
22/2/2006   Inschrijving op agenda
22/2/2006   Aanneming van het advies
het advies is eenparig aangenomen (9 stemmen)
22/2/2006   Vertrouwen aan de rapporteur Doc. 3-1417/2 3-1417/2 (PDF)
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 30/11/2005, 20/12/2005, 10/1/2006, 14/2/2006, 21/2/2006