S. 3-136 Dossierfiche K. 51-103

Wetsontwerp betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht
Regering G. Verhofstadt II  

misdaad tegen de menselijkheid
extraterritoriale bevoegdheid
strafprocedure
internationaal strafrecht
internationale conventie
strafrecht
internationaal publiekrecht
internationaal humanitair recht
diplomatieke onschendbaarheid
internationale rechtspraak
internationaal humanitair recht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-103/1 Wetsontwerp 22/7/2003
K. 51-103/2 Amendementen 24/7/2003
K. 51-103/3 Verslag namens de commissie 28/7/2003
K. 51-103/4 Tekst aangenomen door de commissie 28/7/2003
K. 51-103/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/7/2003
3-136/1 3-136/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 30/7/2003
3-136/2 3-136/2 (PDF) Amendementen 30/7/2003
3-136/3 3-136/3 (PDF) Verslag namens de commissie 31/7/2003
3-136/4 3-136/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 1/8/2003
3-136/5 3-136/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/8/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
22/7/2003   Indiening Doc. K. 51-103/1
24/7/2003   Urgentieverzoek door de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 9, p. 14-15
28/7/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
28/7/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-103/3
29/7/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 11, p. 1-35
29/7/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-3/o34)
Integraal verslag nr. 11, p. 38
Hand. 3-8 Hand. 3-8 (PDF)
Doc. K. 51-103/5
  Commissie: Justitie
28/7/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
28/7/2003   Inschrijving op agenda
28/7/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Alain Zenner
28/7/2003   Bespreking
28/7/2003   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
29/7/2003   Inschrijving op agenda
30/7/2003   Overzending Doc. 3-136/1 3-136/1 (PDF)
30/7/2003   Verzending naar commissie: Justitie
1/8/2003   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-136/4 3-136/4 (PDF)
1/8/2003   Algemene bespreking Hand. 3-11 Hand. 3-11 (PDF)
1/8/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-11 Hand. 3-11 (PDF)
1/8/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-4/o20) Hand. 3-12 Hand. 3-12 (PDF)
1/8/2003   Aanneming zonder amendering
30/7/2003   Verzending naar commissie
30/7/2003   Inschrijving op agenda
30/7/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Alain Zenner
30/7/2003   Bespreking
30/7/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o5)
30/7/2003   Aanneming zonder amendering
31/7/2003   Inschrijving op agenda
31/7/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-136/3 3-136/3 (PDF)
1/8/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 3-136/5 3-136/5 (PDF)
5/8/2003   Bekrachtiging en afkondiging
7/8/2003   Bekendmaking (40506-40515)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/7/2003
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 28/7/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/8/2003
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 30/7/2003, 31/7/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/8/2003 7/8/2003, blz 40506-40515