S. 3-1338 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om een groen nummer in het leven te roepen om daklozen toegang te verschaffen tot de structuren die hun ter beschikking worden gesteld, zodat ze noodhulp krijgen, met name huisvesting voor de nacht
Christine Defraigne    Marie-HťlŤne Crombť-Berton    Jean-Marie Dedecker    Mimount Bousakla    Christel Geerts    Jacinta De Roeck   

hulp aan minderbegunstigden
motie van het Parlement
dakloze

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1338/1 3-1338/1 (PDF) Voorstel van resolutie 2/9/2005
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/9/2005   Indiening Doc. 3-1338/1 3-1338/1 (PDF)
13/10/2005   Inoverwegingneming
13/10/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
13/10/2005   Verzending naar commissie
19/10/2005   Inschrijving op agenda
19/10/2005   Niet behandeld
7/12/2005   Inschrijving op agenda
7/12/2005   Hoorzitting met mevrouw Anne Devresse, voorzitter van Association des maisons d'accueil et des services aux sans-abri (AMA)
7/12/2005   Hoorzitting met de heer Jean Peeters, Front commun SDF
7/12/2005   Hoorzitting met de heer Philippe De Craene, Volvox
7/12/2005   Hoorzitting met mevrouw Paula Bemelmans en de heer Dirk Vandergoten, Fondation Sant'Egidio
7/12/2005   Hoorzitting met de heer Johnny De Mot, pastoor van de O.L.V. van Goede Bijstandskerk, Brussel
7/12/2005   Hoorzitting met mevrouw Pascale Peraita, directeur van de vzw CASU
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 7/12/2005