S. 3-129 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek
Philippe Mahoux    Myriam Vanlerberghe    Jean-FranÁois Istasse    Anne-Marie Lizin   

dwangsom
jurisdictiebevoegdheid
tenuitvoerlegging van het vonnis
arbeidsbetrekking
burgerlijke rechtsvordering
stakingsrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-129/1 3-129/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/7/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/7/2003   Indiening
Herindiening 2-115/1 - 1999-2000 op 19 oktober 1999.
Doc. 3-129/1 3-129/1 (PDF)
31/7/2003   Inoverwegingneming
31/7/2003   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
31/7/2003   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving