S. 3-1238 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 129bis van het Wetboek van vennootschappen betreffende de administratieve geldboetes bij laattijdige neerlegging van de jaarrekening
Jan Steverlynck   

balans
administratieve formaliteit
vennootschapsrecht
administratieve sanctie
handelsmaatschappij
geldboete

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1238/1 3-1238/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/6/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/6/2005   Indiening Doc. 3-1238/1 3-1238/1 (PDF)
16/6/2005   Inoverwegingneming
16/6/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/6/2005   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving