S. 3-120 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot afschaffing van de geautomatiseerde stemming en tot veralgemening van de stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing
Clotilde Nyssens    Christian Brotcorne    Renť Thissen    Luc Paque   

optisch herkennen van tekens
telling van de stemmen
verkiezing
stemming
toepassing van informatica

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-120/1 3-120/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/7/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/7/2003   Indiening
Herindiening 2-100/1 - BZ 1999 op 8 oktober 1999.
Doc. 3-120/1 3-120/1 (PDF)
31/7/2003   Inoverwegingneming
31/7/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
31/7/2003   Verzending naar commissie
26/4/2005   Inschrijving op agenda
26/4/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Sfia Bouarfa
26/4/2005   Bespreking
31/5/2005   Inschrijving op agenda
31/5/2005   Niet behandeld
14/6/2005   Inschrijving op agenda
14/6/2005   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
14/6/2005   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 26/4/2005, 14/6/2005