S. 3-1187 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de kwijtschelding van verwijlinteresten bij afbetalingsakkoorden met socialeverzekeringsfondsen
Jan Steverlynck   

sociale bijdrage
sociale zekerheid
zelfstandig beroep
armoede

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1187/1 3-1187/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/5/2005
3-1187/2 3-1187/2 (PDF) Amendementen 8/3/2006
3-1187/3 3-1187/3 (PDF) Amendementen 1/9/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/5/2005   Indiening Doc. 3-1187/1 3-1187/1 (PDF)
19/5/2005   Inoverwegingneming
19/5/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
19/5/2005   Verzending naar commissie
9/11/2005   Inschrijving op agenda
9/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Germeaux
9/11/2005   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/11/2005

Kruispuntbank van de wetgeving