S. 3-1154 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 239bis in het Strafwetboek teneinde het misdrijf aanmatiging van macht door politiek verkozenen in rechtszaken in te voeren
Christine Defraigne   

afgevaardigde
strafrecht
rechterlijke macht
scheiding der machten
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
politieke moraal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1154/1 3-1154/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/4/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/4/2005   Indiening Doc. 3-1154/1 3-1154/1 (PDF)
19/5/2005   Inoverwegingneming
19/5/2005   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
19/5/2005   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd