S. 3-1150 Dossierfiche K. 51-2336

Algemeen activiteitenverslag 2004 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten  

computercriminaliteit
nieuwe technologie
georganiseerde misdaad
vernieuwing
islam
terrorisme
religieuze sekte
politie
toegepast onderzoek
wetenschappelijk onderzoek
fabrieksgeheim
geheim genootschap
geheime dienst
Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
internet
moslim
staatsveiligheid
industriële spionage
internetsite
telefoon- en briefgeheim
verslag over de werkzaamheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1150/1 3-1150/1 (PDF) Verslag namens de bijzondere commissies (Senaat en Kamer) 9/3/2006
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
6/6/2005   Indiening Doc. 3-1150/1 3-1150/1 (PDF)
6/6/2005   Verzending naar commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
23/3/2006   Inschrijving op agenda
30/3/2006   Algemene bespreking Hand. 3-156 Hand. 3-156 (PDF)
30/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-10/o9) Hand. 3-157 Hand. 3-157 (PDF)
  Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
6/6/2005   Verzending naar commissie
6/6/2005   Inschrijving op agenda
6/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Christine Defraigne, Tony Van Parys
6/6/2005   Onderzoek van het verslag
in aanwezigheid van de leden van het Vast Comité
13/6/2005   Inschrijving op agenda
13/6/2005   Gedachtewisseling
met de heer Koenraad Dassen, administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat
21/2/2006   Inschrijving op agenda
21/2/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd
Doc. 3-1150/1 3-1150/1 (PDF)
9/3/2006   Inschrijving op agenda
9/3/2006   Aanneming van de aanbevelingen
de aanbevelingen zijn eenparig aangenomen
30/3/2006   Mededeling aan bestemmelingen
Eerste minister, vice-eerste minister en minister van Justitie, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en minister van Landsverdediging
30/3/2006   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 30/3/2006
Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
Behandeling beëindigd 6/6/2005, 13/6/2005, 21/2/2006