S. 3-1145 Dossierfiche K. 51-2394

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 9 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de termijn te verkorten die moet verlopen alvorens een achtergelaten hond kan worden geadopteerd
Christine Defraigne   

welzijn van dieren
huisdier
dierenbescherming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1145/1 3-1145/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/4/2005
3-1145/2 3-1145/2 (PDF) Amendementen 22/3/2006
3-1145/3 3-1145/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/3/2006
3-1145/4 3-1145/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 30/3/2006
K. 51-2394/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 5/4/2006
K. 51-2394/2 Verslag namens de commissie 30/1/2007
K. 51-2394/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 8/2/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/4/2005   Indiening Doc. 3-1145/1 3-1145/1 (PDF)
28/4/2005   Inoverwegingneming
28/4/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
23/3/2006   Inschrijving op agenda
30/3/2006   Algemene bespreking Hand. 3-156 Hand. 3-156 (PDF)
30/3/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-156 Hand. 3-156 (PDF)
30/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o9) Hand. 3-157 Hand. 3-157 (PDF)
Doc. 3-1145/4 3-1145/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
28/4/2005   Verzending naar commissie
8/6/2005   Inschrijving op agenda
8/6/2005   Uitgesteld
22/6/2005   Inschrijving op agenda
22/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke
22/6/2005   Bespreking
23/11/2005   Inschrijving op agenda
23/11/2005   Hoorzitting met de heer Georges Potelle, voorzitter van de NAVED (Nationale Vereniging voor Dierenbescherming)
23/11/2005   Hoorzitting met de heer Montegnies, directeur van het asiel "Animaux en péril"
23/11/2005   Hoorzitting met mevrouw Françoise Sion, projects coordinator, vzw "Ethologia"
23/11/2005   Hoorzitting met mevrouw An Fransen, hondeninstructeur en ergotherapeut
23/11/2005   Gedachtewisseling
22/3/2006   Inschrijving op agenda
22/3/2006   Bespreking
22/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
22/3/2006   Aanneming zonder amendering
22/3/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1145/3 3-1145/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
30/3/2006   Overzending Doc. K. 51-2394/1
30/1/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2394/2
8/2/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 263, p. 44-46
8/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+118/-0/o1)
Integraal verslag nr. 264, p. 51-52
Doc. K. 51-2394/3
8/2/2007   Aanneming zonder amendering
20/11/2006   Opschorting termijn
convocatie POC
23/11/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 90
Doc. 3-82/39 3-82/39 (PDF)
24/11/2006   Hervatting termijn
8/2/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/3/2007   Bekrachtiging en afkondiging
13/7/2007   Bekendmaking (38259)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 30/3/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/6/2005, 23/11/2005, 22/3/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/2/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 31/3/2006 60 15/6/2006
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 31/3/2006 0
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 90
Onderzoekstermijn (K1) 31/3/2006 90 19/3/2007
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 31/3/2006 0 24/11/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/3/2007 13/7/2007, blz 38259