S. 3-113 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1bis van de gemeentekieswet van 4 augustus 1932 met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van de onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie bij de gemeenteraadsverkiezingen
Clotilde Nyssens    Christian Brotcorne    Renť Thissen    Luc Paque   

stemrecht
gemeenteraadsverkiezing
Europees staatsburgerschap
verkiesbaarheid
EU-onderdaan

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-113/1 3-113/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/7/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/7/2003   Indiening Doc. 3-113/1 3-113/1 (PDF)
31/7/2003   Inoverwegingneming
31/7/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
31/7/2003   Verzending naar commissie
21/10/2003   Inschrijving op agenda
21/10/2003   Regeling der werkzaamheden
21/10/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Moureaux, Paul Wille
21/10/2003   Inleidende uiteenzetting
indiener
21/10/2003   Gedachtewisseling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 21/10/2003