S. 3-109 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, en van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op het verbeteren van de moederschapsbescherming
Luc Paque    Clotilde Nyssens    Renť Thissen    Christian Brotcorne   

zwangerschapsverlof
bescherming van moeder en kind
vaderschapsverlof
ouderverlof
ziekteverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-109/1 3-109/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/7/2003
3-109/2 3-109/2 (PDF) Amendementen 12/5/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/7/2003   Indiening
Herindiening 2-351/1 - 1999-2000 op 23 februari 2000.
Doc. 3-109/1 3-109/1 (PDF)
31/7/2003   Inoverwegingneming
31/7/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
31/7/2003   Verzending naar commissie
14/1/2004   Inschrijving op agenda
14/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Mia De†Schamphelaere
12/5/2004   Inschrijving op agenda
12/5/2004   Bespreking
12/5/2004   Gedachtewisseling
met mevrouw Isabelle Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, over de conclusies van de Staten-Generaal van de Gezinnen
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/1/2004, 12/5/2004