S. 3-1086 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel betreffende het mecenaat
François Roelants du Vivier    Stefaan Noreilde    Christine Defraigne   

fiscale stimulans
belastingaftrek
mecenaat
inkomstenbelasting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1086/1 3-1086/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/3/2005
3-1086/2 3-1086/2 (PDF) Amendementen 18/7/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/3/2005   Indiening Doc. 3-1086/1 3-1086/1 (PDF)
17/3/2005   Inoverwegingneming
17/3/2005   Verzending naar commissie: Financiën en Economische Aangelegenheden
  Commissie: Financiën en Economische Aangelegenheden
17/3/2005   Verzending naar commissie
22/6/2005   Inschrijving op agenda
22/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Stéphanie Anseeuw
22/6/2005   Bespreking
29/6/2005   Inschrijving op agenda
29/6/2005   Bespreking
31/5/2006   Inschrijving op agenda
31/5/2006   Hoorzitting met mevrouw Colette Plasman, Managing Director Stratego Finance
31/5/2006   Hoorzitting met mevrouw Chantal Pirlot, Afgevaardigd-Bestuurder Stichting Prométhéa
31/5/2006   Hoorzitting met mevrouw Stéphanie Houx, Allen en Overy LLP
31/5/2006   Hoorzitting met mevrouw Amélie d'Oultremont, General Manager Fortis Foundation Belgium
31/5/2006   Inschrijving op agenda
met meester Olivier Binder, advocaat aan de Balie van Parijs, mede-oprichter van Admical (Association pour le Développement du Mécénat Industriel et Commercial)
31/5/2006   Gedachtewisseling
18/4/2007   Inschrijving op agenda
18/4/2007   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Financiën en Economische Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 22/6/2005, 29/6/2005, 31/5/2006, 18/4/2007