S. 3-1058 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen om de openbaarmaking te regelen van de bezoldigingen van leidinggevenden bij VZW's, ziekenfondsen, landsbonden van ziekenfondsen en vakbondorganisaties
Christine Defraigne    Berni Collas    Jean-Marie Dedecker    Luc Willems    Marie-HťlŤne Crombť-Berton    Patrik Vankrunkelsven   

werkgeversorganisatie
loon
organisatie zonder winstoogmerk
ziekteverzekering
governance
openbaarheid van het bestuur
raad van bestuur
vakbond
ondernemingsdirecteur
bedrijfsbeheer
ambtenarenvakbond

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1058/1 3-1058/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/2/2005
3-1058/2 3-1058/2 (PDF) Amendementen 16/3/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/2/2005   Indiening Doc. 3-1058/1 3-1058/1 (PDF)
3/3/2005   Inoverwegingneming
3/3/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/3/2005   Verzending naar commissie
16/3/2005   Inschrijving op agenda
16/3/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Christian Brotcorne, Olga Zrihen
16/3/2005   Bespreking
18/1/2006   Inschrijving op agenda
18/1/2006   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 16/3/2005, 18/1/2006