S. 3-1054 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, teneinde het hof bevoegd te maken voor de toetsing aan de artikelen 41 en 162 van de Grondwet inzake de gemeentelijke en provinciale autonomie
Sabine de Bethune    Hugo Vandenberghe    Luc Van den Brande    Mia De Schamphelaere    Erika Thijs    Wouter Beke    Etienne Schouppe    Jan Steverlynck    Marc Van Peel   

Grondwettelijk Hof (BelgiŽ)
gemeente
autonomie
provincie
toezicht op de grondwettigheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1054/1 3-1054/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 22/2/2005
3-1054/2 3-1054/2 (PDF) Advies van de Raad van State 15/2/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/2/2005   Indiening Doc. 3-1054/1 3-1054/1 (PDF)
24/2/2005   Inoverwegingneming
24/2/2005   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
25/1/2007   Externe adviesaanvraag: Raad van State
15/2/2007   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 3-1054/2 3-1054/2 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
24/2/2005   Verzending naar commissie
25/1/2007   Inschrijving op agenda
25/1/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpťrťe
25/1/2007   Commissie wenst extern advies: Raad van State
25/1/2007   Commissie wenst extern advies: Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
25/1/2007   Commissie wenst extern advies: Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
25/1/2007   Commissie wenst extern advies: Union des Villes et Communes de Wallonie
8/2/2007   Inschrijving op agenda
8/2/2007   Commissie wenst extern advies: Vereniging van Vlaamse Provincies
8/2/2007   Commissie wenst extern advies: Association des Provinces Wallonnes
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 25/1/2007, 8/2/2007