S. 2-966 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het democratische debat met het oog op de Intergouvernementele Conferentie van 2004
Sabine de Bethune    Jacques D'Hooghe    Erika Thijs   

motie van het Parlement
intergouvernementele conferentie (EU)
openbaarheid van het besluitvormingsproces
consolidatie van de Europese Unie
Europese Unie
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-966/1 2-966/1 (PDF) Voorstel van resolutie 29/11/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/11/2001   Indiening Doc. 2-966/1 2-966/1 (PDF)
29/11/2001   Inoverwegingneming
29/11/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/11/2001   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Verzonden naar commissie