S. 2-925 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 328 en 331bis van het Strafwetboek met het oog op de bestraffing van daden die aanslagen veinzen tegen personen of eigendommen
Philippe Monfils   

biologisch wapen
terrorisme
chemisch wapen
misdaad tegen de personen
strafsanctie
eigendomsdelict

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-925/1 2-925/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/10/2001
2-925/2 2-925/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/3/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/10/2001   Indiening Doc. 2-925/1 2-925/1 (PDF)
18/10/2001   Inoverwegingneming
18/10/2001   Verzending naar commissie: Justitie
13/3/2003   Inschrijving op agenda
20/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-276 Hand. 2-276 (PDF)
20/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-277 Hand. 2-277 (PDF)
  Commissie: Justitie
18/10/2001   Verzending naar commissie
26/2/2003   Inschrijving op agenda
26/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
26/2/2003   Vervallen
ten gevolge van de aanneming van het wetsontwerp nr. 2-1437
11/3/2003   Inschrijving op agenda
11/3/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
20/3/2003   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 20/3/2003
Commissie: Justitie
Vervallen 26/2/2003, 11/3/2003