S. 2-89 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de op 14 juli 1994 gecoŲrdineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ten einde de mogelijkheid in te voeren om naamloos te bevallen
Philippe Monfils   

burgerlijke stand
vondeling
afstamming
ziekteverzekering
ethiek
moederschap
ongehuwde ouder
adoptie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-89/1 2-89/1 (PDF) Wetsvoorstel 30/9/1999
2-89/2 2-89/2 (PDF) Amendementen 28/5/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/9/1999   Indiening Doc. 2-89/1 2-89/1 (PDF)
28/10/1999   Inoverwegingneming
28/10/1999   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
28/10/1999   Verzending naar commissie
24/11/1999   Inschrijving op agenda
24/11/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
In behandeling 24/11/1999