S. 2-880 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen
Fatma Pehlivan    Louis Tobback   

buitenlandse staatsburger
stemrecht
gemeenteraadsverkiezing
verkiesbaarheid
kiezerslijst
EU-onderdaan

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-880/1 2-880/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/7/2001
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/7/2001   Indiening Doc. 2-880/1 2-880/1 (PDF)
18/10/2001   Inoverwegingneming
18/10/2001   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
21/3/2002   Inschrijving op agenda
28/3/2002   Algemene bespreking Hand. 2-195 Hand. 2-195 (PDF)
28/3/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-195 Hand. 2-195 (PDF)
28/3/2002   Stemming over het geheel: verworpen (+36/-33/o0)
door aanneming van de conclusies van de commissie
Hand. 2-196 Hand. 2-196 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/10/2001   Verzending naar commissie
6/11/2001   Inschrijving op agenda
6/11/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Mia De Schamphelaere, Meryem Kašar, Philippe Moureaux
6/11/2001   Inleidende uiteenzetting
20/11/2001   Inschrijving op agenda
20/11/2001   Hoorzitting met de heer Meindert Fennema, docent aan de Universiteit van Amsterdam
20/11/2001   Hoorzitting met de heer Kris Deschouwer, professor aan de VUB
20/11/2001   Hoorzitting met de heer Dirk Jacobs, docent aan de KUB
20/11/2001   Hoorzitting met de heer Marco Martiniello, docent aan de Ulg
27/11/2001   Inschrijving op agenda
27/11/2001   Hoorzitting met de heer Robert Senelle, professor emeritus
27/11/2001   Hoorzitting met mevrouw Marie-Claire Foblets, professor aan de KULeuven
27/11/2001   Hoorzitting met de heer Chris Rutten, burgemeester van Breda
11/12/2001   Inschrijving op agenda
11/12/2001   Hoorzitting met deskundigen en getuigen van het middenveld
18/12/2001   Inschrijving op agenda
18/12/2001   Bespreking
5/2/2002   Inschrijving op agenda
5/2/2002   Bespreking
19/2/2002   Inschrijving op agenda
19/2/2002   Bespreking
26/2/2002   Inschrijving op agenda
26/2/2002   Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking
12/3/2002   Inschrijving op agenda
12/3/2002   Bespreking
21/3/2002   Inschrijving op agenda
21/3/2002   Lezing van het verslag
25/3/2002   Inschrijving op agenda
25/3/2002   Stemming over het geheel: verworpen (+9/-6/o0)
25/3/2002   Verwerping
25/3/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (13 stemmen)
28/3/2002   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Verworpen 28/3/2002
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 28/3/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Verworpen 6/11/2001, 20/11/2001, 27/11/2001, 11/12/2001, 18/12/2001, 5/2/2002, 19/2/2002, 12/3/2002, 25/3/2002