S. 2-877 Dossierfiche K. 50-1132

Wetsontwerp tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen
Regering G. Verhofstadt I  

financiŽle solvabiliteit
schuldvordering
commerciŽle rechtspraak
akkoordprocedure
faillissement
rechtsingang
vennootschapsrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1132/1 Wetsontwerp 7/3/2001
K. 50-1132/2 Amendementen 22/3/2001
K. 50-1132/3 Amendementen 29/3/2001
K. 50-1132/4 Amendementen 19/4/2001
K. 50-1132/5 Amendement 26/4/2001
K. 50-1132/6 Amendementen 3/5/2001
K. 50-1132/7 Amendementen 17/5/2001
K. 50-1132/8 Amendementen 30/5/2001
K. 50-1132/9 Amendementen 7/6/2001
K. 50-1132/10 Amendementen 14/6/2001
K. 50-1132/11 Amendementen 21/6/2001
K. 50-1132/12 Amendementen 28/6/2001
K. 50-1132/13 Verslag namens de commissie 13/7/2001
K. 50-1132/14 Tekst aangenomen door de commissie 13/7/2001
K. 50-1132/15 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/7/2001
2-877/1 2-877/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/7/2001
2-877/2 2-877/2 (PDF) Amendementen 28/11/2001
2-877/3 2-877/3 (PDF) Amendementen 18/12/2001
2-877/4 2-877/4 (PDF) Amendementen 16/1/2002
2-877/5 2-877/5 (PDF) Amendementen 6/2/2002
2-877/6 2-877/6 (PDF) Amendementen 20/2/2002
2-877/7 2-877/7 (PDF) Amendementen 17/4/2002
2-877/8 2-877/8 (PDF) Verslag namens de commissie 5/6/2002
2-877/9 2-877/9 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 5/6/2002
2-877/10 2-877/10 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 13/6/2002
2-877/11 2-877/11 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 13/6/2002
K. 50-1132/16 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 14/6/2002
K. 50-1132/17 Amendement 24/6/2002
K. 50-1132/18 Amendementen 4/7/2002
K. 50-1132/19 Verslag namens de commissie 12/7/2002
K. 50-1132/20 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/7/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
7/3/2001   Indiening Doc. K. 50-1132/1
13/7/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1132/13
18/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 157, p. 9-16
19/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-0/o41)
Integraal verslag nr. 158, p. 47-48
Doc. K. 50-1132/15
19/7/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
20/7/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-877/1 2-877/1 (PDF)
18/10/2001   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 70.
18/10/2001   Verzending naar commissie: Justitie
6/6/2002   Inschrijving op agenda
13/6/2002   Amendementen ingediend na goedkeuring verslag Doc. 2-877/10 2-877/10 (PDF)
13/6/2002   Algemene bespreking Hand. 2-210 Hand. 2-210 (PDF)
13/6/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-210 Hand. 2-210 (PDF)
13/6/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o6) Hand. 2-211 Hand. 2-211 (PDF)
Doc. 2-877/11 2-877/11 (PDF)
  Commissie: Justitie
18/10/2001   Verzending naar commissie
7/11/2001   Inschrijving op agenda
7/11/2001   Niet behandeld
14/11/2001   Inschrijving op agenda
14/11/2001   Niet behandeld
21/11/2001   Inschrijving op agenda
21/11/2001   Niet behandeld
28/11/2001   Inschrijving op agenda
28/11/2001   Regeling der werkzaamheden
12/12/2001   Inschrijving op agenda
12/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Steverlynck
12/12/2001   Hoorzitting met de heer M. Handschoewerker, voorzitter van de rechtbank van koophandel te Ieper
12/12/2001   Hoorzitting met de heer A. Zenner, regeringscommissaris belast met de vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
12/12/2001   Hoorzitting met de heer L. Krack, vertegenwoordiger van de #iOrdre des barreaux francophones et germanophone#i
12/12/2001   Hoorzitting met de heer H. Lamon, bestuurder van de Vereniging van Vlaamse balies
12/12/2001   Hoorzitting met de heer W. Moens, advocaat bij de balie te Gent
12/12/2001   Hoorzitting met de heer B. Mailleux, advocaat bij de balie te Tongeren
12/12/2001   Gedachtewisseling
19/12/2001   Inschrijving op agenda
19/12/2001   Hoorzitting met mevrouw A. Spiritus-Dassesse, voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel
16/1/2002   Inschrijving op agenda
16/1/2002   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
16/1/2002   Regeling der werkzaamheden
6/2/2002   Inschrijving op agenda
6/2/2002   Bespreking
20/2/2002   Inschrijving op agenda
20/2/2002   Bespreking
27/2/2002   Inschrijving op agenda
27/2/2002   Niet behandeld
6/3/2002   Inschrijving op agenda
6/3/2002   Bespreking
6/3/2002   Regeling der werkzaamheden
17/4/2002   Inschrijving op agenda
17/4/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
17/4/2002   Aanneming na amendering
5/6/2002   Inschrijving op agenda
5/6/2002   Goedkeuring verslag
Eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 2-877/8 2-877/8 (PDF)
5/6/2002   Tekst aangenomen Doc. 2-877/9 2-877/9 (PDF)
13/12/2001   Opschorting termijn
convocatie POC
19/12/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Doc. 2-82/31 2-82/31 (PDF)
20/12/2001   Hervatting termijn
14/2/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
20/2/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 30
Doc. 2-82/34 2-82/34 (PDF)
21/2/2002   Hervatting termijn
6/3/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 30 + 30
Doc. 2-82/35 2-82/35 (PDF)
3/5/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
8/5/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 30 + 30 + 22
Doc. 2-82/38 2-82/38 (PDF)
9/5/2002   Hervatting termijn
  [K3] Behandeling door Kamer
13/6/2002   Overzending Doc. K. 50-1132/16
12/7/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1132/19
17/7/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 258, p. 25
20/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 260, p. 62
Doc. K. 50-1132/20
20/7/2002   Aanneming zonder amendering
20/7/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/9/2002   Bekrachtiging en afkondiging
21/9/2002   Bekendmaking (42928-42934)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 18/7/2001, 19/7/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 13/6/2002
Commissie: Justitie
Geamendeerd 28/11/2001, 12/12/2001, 19/12/2001, 16/1/2002, 6/2/2002, 20/2/2002, 6/3/2002, 17/4/2002, 5/6/2002
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/7/2002, 20/7/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/10/2001 15 23/10/2001
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 30
Onderzoekstermijn (S1) 19/10/2001 39 16/4/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 30 + 30
Onderzoekstermijn (S1) 19/10/2001 69 16/5/2002
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 19/10/2001 14
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 19/10/2001 9
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 30 + 30 + 22
Onderzoekstermijn (S1) 19/10/2001 36
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Onderzoekstermijn (S1) 19/10/2001 44 26/2/2002
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 19/10/2001 36 14/6/2002
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 19/10/2001 9 1/3/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 70.
Onderzoekstermijn (S1) 19/10/2001 60 11/1/2002
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 19/10/2001 14
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 19/10/2001 14 18/1/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/9/2002 21/9/2002 , blz 42928-42934

Kruispuntbank van de wetgeving