S. 2-870 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap
Marie Nagy    Jean Cornil    Myriam Vanlerberghe    Frans Lozie   

culturele organisatie
Grondwettelijk Hof (BelgiŽ)
democratie
partijfinanciering
herziening van de grondwet
extreem rechts
rechten van het individu
politieke partijen
extremistische partij

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-870/1 2-870/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 18/7/2001
2-870/2 2-870/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/4/2003
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/7/2001   Indiening Doc. 2-870/1 2-870/1 (PDF)
22/11/2001   Inoverwegingneming
22/11/2001   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
28/3/2003   Inschrijving op agenda
4/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-286 Hand. 2-286 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
22/11/2001   Verzending naar commissie
22/11/2001   Inschrijving op agenda
26/3/2003   Inschrijving op agenda
26/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Monfils, Ludwig Caluwť
26/3/2003   Bespreking
27/3/2003   Inschrijving op agenda
27/3/2003   Bespreking
28/3/2003   Inschrijving op agenda
28/3/2003   Bespreking
28/3/2003   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het ontwerp van verklaring tot herziening nr. 2-1549/1
2/4/2003   Inschrijving op agenda
2/4/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-870/2 2-870/2 (PDF)
4/4/2003   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 4/4/2003
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Vervallen 26/3/2003, 27/3/2003, 28/3/2003, 2/4/2003