S. 2-775 Dossierfiche K. 50-1315

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatsverandering, en met de Bijlagen A en B, gedaan te Kyoto op 11 december 1997
Regering G. Verhofstadt I  

VN-conventie
opwarming van het klimaat
klimaatsverandering
ratificatie van een overeenkomst
broeikaseffect
Protocol van Kyoto
vermindering van gasemissie
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering
broeikasgas
overeenkomstprotocol

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-775/1 2-775/1 (PDF) Wetsontwerp 6/6/2001
2-775/2 2-775/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/6/2001
K. 50-1315/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/6/2001
K. 50-1315/2 Verslag namens de commissie 9/7/2001
K. 50-1315/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 12/7/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/6/2001   Indiening Doc. 2-775/1 2-775/1 (PDF)
6/6/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/6/2001   Inschrijving op agenda
21/6/2001   Algemene bespreking Hand. 2-128 Hand. 2-128 (PDF)
21/6/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-128 Hand. 2-128 (PDF)
21/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 2-128 Hand. 2-128 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/6/2001   Verzending naar commissie
19/6/2001   Inschrijving op agenda
19/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Marcel Colla
19/6/2001   Inleidende uiteenzetting
staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling
19/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
19/6/2001   Aanneming zonder amendering
19/6/2001   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
21/6/2001   Overzending Doc. K. 50-1315/1
9/7/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1315/2
12/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 151, p 18-21
12/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+117/-0/o16)
Integraal verslag nr. 151, p. 56
Doc. K. 50-1315/3
12/7/2001   Aanneming zonder amendering
12/7/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/9/2001   Bekrachtiging en afkondiging
26/9/2002   Bekendmaking (43698-43718)
31/12/2004   Erratum (87185-87192)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/6/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 19/6/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/7/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/9/2001 26/9/2002, blz 43698-43718
Errata
Op 31/12/2004, blz 87185-87192