S. 2-771 Dossierfiche K. 50-1247

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen en de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur
Hugo Coveliers   Marie-Thérèse Coenen   Claude Eerdekens   Jacques Simonet   Jef Tavernier   Annemie Van de Casteele   Dirk Van der Maelen  

Hoofdstedelijk Gewest Brussels
regionale verkiezingen
institutioneel akkoord
zetelverdeling
regionaal parlement
bescherming van minderheden
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1247/1 Wetsvoorstel 10/5/2001
K. 50-1247/2 Advies van de Raad van State 17/5/2001
K. 50-1247/3 Amendementen 22/5/2001
K. 50-1247/4 Verslag namens de commissie 28/5/2001
K. 50-1247/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 31/5/2001
2-771/1 2-771/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 1/6/2001
2-771/2 2-771/2 (PDF) Amendementen 5/6/2001
2-771/3 2-771/3 (PDF) Verslag namens de commissie 5/7/2001
2-771/4 2-771/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 10/7/2001
2-771/5 2-771/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 12/7/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
10/5/2001   Indiening Doc. K. 50-1247/1
10/5/2001   Inoverwegingneming
10/5/2001   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 124, p. 20
10/5/2001   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 124, p. 20-21 + nr. 125 17/05/2001, p. 34
18/5/2001   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-1247/2
28/5/2001   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-1247/4
30/5/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 127, p. 1-24 + 128, p. 1-47 + 129, p. 1-4 + p. 12-13
31/5/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 130, p. 41-42
31/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+95/-52/o2)
Integraal verslag nr. 130, p. 42-43
Doc. K. 50-1247/5
31/5/2001   Aanneming zonder amendering
verbeterd
  [S2] Behandeling door Senaat
1/6/2001   Overzending Doc. 2-771/1 2-771/1 (PDF)
1/6/2001   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
5/7/2001   Inschrijving op agenda
10/7/2001   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-771/4 2-771/4 (PDF)
10/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-135 Hand. 2-135 (PDF)
10/7/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-135 Hand. 2-135 (PDF)
12/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-16/o1) Hand. 2-137 Hand. 2-137 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
1/6/2001   Verzending naar commissie
28/6/2001   Inschrijving op agenda
28/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-François Istasse
28/6/2001   Bespreking
28/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o0)
28/6/2001   Aanneming zonder amendering
5/7/2001   Inschrijving op agenda
5/7/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
12/7/2001   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 2-771/5 2-771/5 (PDF)
22/1/2002   Bekrachtiging en afkondiging
26/2/2002   Bekendmaking (7344-7348)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 30/5/2001, 31/5/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/7/2001, 12/7/2001
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/6/2001, 5/7/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/1/2002 26/2/2002, blz 7344-7348