S. 2-753 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging van de artikelen 18 en 84 van het reglement van de Senaat
Philippe Monfils   

quaestor
partijfinanciering
extreem rechts
ondervoorzitter van het Parlement
politieke fractie
reglement van het parlement
rechten van de mens
extremistische partij
evenredige vertegenwoordiging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-753/1 2-753/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 15/5/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/5/2001   Indiening Doc. 2-753/1 2-753/1 (PDF)
14/6/2001   Inoverwegingneming
14/6/2001   Verzending naar Bureau
  Behandeling in Bureau
14/6/2001   Verzending naar Bureau
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Behandeling in Bureau
Verzonden naar Bureau