S. 2-727 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de noodzaak dat de Verenigde Staten van Amerika de doelstelling van het protocol van Kyoto in acht nemen
François Roelants du Vivier    Philippe Mahoux    Myriam Vanlerberghe    Johan Malcorps    Jean Cornil    Philippe Monfils   

opzegging van een overeenkomst
overeenkomstprotocol
Verenigde Staten
opwarming van het klimaat
motie van het Parlement
broeikaseffect
Protocol van Kyoto
conferentie VN
vermindering van gasemissie
broeikasgas

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-727/1 2-727/1 (PDF) Voorstel van resolutie 25/4/2001
2-727/2 2-727/2 (PDF) Amendement 19/6/2001
2-727/3 2-727/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/6/2001
2-727/4 2-727/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 19/6/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/4/2001   Indiening Doc. 2-727/1 2-727/1 (PDF)
7/6/2001   Inoverwegingneming
7/6/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/6/2001   Inschrijving op agenda
21/6/2001   Algemene bespreking Hand. 2-128 Hand. 2-128 (PDF)
21/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o7) Hand. 2-128 Hand. 2-128 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/6/2001   Verzending naar commissie
19/6/2001   Inschrijving op agenda
19/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Marcel Colla
19/6/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
19/6/2001   Aanneming na amendering
19/6/2001   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
21/6/2001   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 21/6/2001
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 19/6/2001