S. 2-697 Dossierfiche K. 50-1914

Herziening van artikel 157 van de Grondwet
Regering G. Verhofstadt I  

herziening van de grondwet
strafrechtspraak
militaire rechtspraak
voltrekking van de straf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-697/1 2-697/1 (PDF) Herziening van de grondwet 22/3/2001
2-697/2 2-697/2 (PDF) Amendementen 13/5/2002
2-697/3 2-697/3 (PDF) Amendementen 29/5/2002
2-697/4 2-697/4 (PDF) Verslag namens de commissie 27/6/2002
2-697/5 2-697/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 27/6/2002
K. 50-1914/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/7/2002
K. 50-1914/2 Amendementen 15/10/2002
K. 50-1914/3 Verslag namens de commissie 13/11/2002
K. 50-1914/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 5/12/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/3/2001   Indiening Doc. 2-697/1 2-697/1 (PDF)
22/3/2001   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
27/6/2002   Inschrijving op agenda
4/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-215 Hand. 2-215 (PDF)
4/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-215 Hand. 2-215 (PDF)
4/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o14) Hand. 2-216 Hand. 2-216 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
22/3/2001   Verzending naar commissie
25/4/2001   Inschrijving op agenda
25/4/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Happart
25/4/2001   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
25/4/2001   Bespreking
8/5/2001   Inschrijving op agenda
8/5/2001   Hoorzitting met de heer J. Durant, eerste voorzitter van het Militair Gerechtshof
8/5/2001   Hoorzitting met de heer J. Y. Mine, auditeur-generaal bij het Militair Gerechtshof
15/5/2001   Inschrijving op agenda
15/5/2001   Uiteenzetting
door de generaal-majoor André Lejoly, kabinetschef van de minister van Landsverdediging
15/5/2001   Gedachtewisseling
22/5/2001   Inschrijving op agenda
22/5/2001   Hoorzitting met luitenant-generaal Jean-Marie Jockin, vice-chef Defensie
22/5/2001   Hoorzitting met generaal-majoor P. Segers, militair commandant van het Paleis der Natie en gewezen JSO
22/5/2001   Gedachtewisseling
29/5/2001   Inschrijving op agenda
29/5/2001   Bespreking
29/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
29/5/2001   Aanneming zonder amendering Doc. 2-697/5 2-697/5 (PDF)
27/6/2001   Inschrijving op agenda
27/6/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 2-697/4 2-697/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
8/7/2001   Overzending Doc. K. 50-1914/1
13/11/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1914/3
21/11/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 283, p. 50-58
21/11/2002   Uitstel van de stemming
Integraal verslag nr. 283, p. 74
28/11/2002   Uitstel van de stemming
Integraal verslag nr. 285, p. 30-31
5/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 287, p. 91-92
5/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+126/-0/o19)
Integraal verslag nr. 287, p. 92-93
Doc. K. 50-1914/4
5/12/2002   Aanneming zonder amendering
5/12/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/12/2002   Bekrachtiging en afkondiging
31/1/2003   Bekendmaking (4268-4269)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 4/7/2002
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/4/2001, 8/5/2001, 15/5/2001, 22/5/2001, 29/5/2001, 27/6/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 21/11/2002, 5/12/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/12/2002 31/1/2003, blz 4268-4269